Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni korraldamine

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuste hinnad (käibemaksuga, alates 01.01.2015)

- Abonenttasu ühes kuus 0,68 eurot

- Tasu võetud vee eest 2,20 eurot/m

- Tasu heitvee ärajuhtimise eest 2,90 eurot/m3

        KA Vaiko AS - Uudised KA Vaiko AS - Uudised KA Vaiko AS - Uudised KA Vaiko AS - Uudised KA Vaiko AS - Uudised KA Vaiko AS - Uudised KA Vaiko AS - Uudised KA Vaiko AS - Uudised KA Vaiko AS - Uudised KA Vaiko AS - Uudised