Eeskirjad

* Vaivara valla Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri

* Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord

* Vaivara valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

 KA Vaiko AS - Võlglased KA Vaiko AS - Võlglased